KURS ZGRZEWANIA

Organizujemy kurs zgrzewania rurociągów z tworzyw sztucznych metodą doczołową, polifuzyjną i elektrooporową.

Szkolenie jest trzydniowe, przygotowuje i uprawnia do pracy przy montażu rurociągów z tworzyw sztucznych. Składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Po pomyślnie zdanym egzaminie kursant otrzymuje "Zaświadczenie dla monterów rurociągów z tworzyw sztucznych", ...

... które uprawnia do zgrzewania rurociągów z tworzyw sztucznych w tym gazociągów i wodociągów z PE oraz instalacji ciepłej i zimnej wody oraz C.O. z PP i PB.

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia nie tylko dają możliwość podjęcia pracy w firmach realizujących inwestycje budowlane ale stwarza również podstawy do założenia własnego przedsiębiorstwa.
Nasi specjaliści do spraw konstrukcji i technologii zawsze chętnie służą pomocą i udzielają bezpłatnych konsultacji kursantom nie tylko w czasie ale i po zakończeniu szkolenia.

« wróć