Kontakt

Szagru sp. z o.o.

ul. Jaskółek 16
43-215 Studzienice

NIP: 638-16-11-139
Regon: 072849498

KRS: 0000017160


Kapitał zakładowy wniesiony w całości w wysokości 50 000 zł

Kontakt

Centrala:
tel. 32 449-00-00,
32 212-87-20,
32 212-87-18

E-faktury:
faktury@szagru.pl

Marketing i Sprzedaż:
tel./fax 32 212-87-14
wew. 21
dms@szagru.pl

Prezes Zarządu:
wew. 34
marcin.szafron@szagru.pl

 

Sekretariat:
wew. 23
sekretariat@szagru.pl
Specjalista ds. kontroli jakości
i wdrożeń nowych technologii:

wew. 42
pkj@szagru.pl
 
Informacje ogólne:
info@szagru.pl
Dział Konstrukcji:
wew. 26
dtk@szagru.pl
 
Dyrektor ds.
technicznych:

wew. 42
edward.andrejczuk@szagru.pl
Dział Robót Zewnętrznych
i Usług:

wew. 35
dz@szagru.pl
 
Dział Logistyki:
tel. 32 212-87-14
dl@szagru.pl

Szkolenia:
wew. 33
sms@szagru.pl

 

Szagru Sp. z o.o. - mapa doajzdu